درباره نشریه

 

این نشریه به زبان فارسی و بصورت فصلنامه منتشر می شود و در برگیرنده مقالات مرتبط با موضوع مجله و مطالعات تحقیقی در زمینه تحقیقات گیاهان داروئی خواهد بود. هر مقاله دارای چکیده انگلیسی نیز می باشد.

اساتید و پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی می توانند مقالات خود را با رعایت شیوه نامه نگارش مقاله از طریق سامانه مجله به آدرس https://armp.journals.ikiu.ac.ir/ جهت چاپ ارسال نمایند.

 

عنوان نشریه

Journal of Advanced Researches in Medicinal Plants

مخفف عنوان نشریه

ARMP

آدرس سامانه نشریه

https://armp.journals.ikiu.ac.ir/

پست الکترونیکی نشریه

armp@armp.journals.ikiu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر بهور اصغری

سردبیر

دکتر احمد جعفری

کشور محل چاپ

ایران

ناشر

انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرمت

چاپی و الکترونیکی

شاپای چاپی

 

شاپای الکترونیکی

 

قابل دسترسی از

دسترسی آزاد (OA)

ضریب تأثیر

 

درصد پذیرش مقالات

 

وضعیت چاپ

چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ

فصلنامه

زبان مجله

فارسی(چکیده انگلیسی)

حوزه  تخصصی

گیاهان داروئی

نوع مجله

علمی

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات

بلی

نمایه شده:

 

نوع  داوری

داوری بسته با حداقل 2 داور

زمان داوری

به طور متوسط 4 هفته

مجوز

CC BY

نرم افزار تشخیص سرقت ادبی

همیاب

نوع انتشار

رایگان