درباره نشریه

 

این نشریه به زبان فارسی و بصورت فصلنامه منتشر می شود و در برگیرنده مقالات مرتبط با موضوع مجله و مطالعات تحقیقی در زمینه تحقیقات گیاهان داروئی خواهد بود. هر مقاله دارای چکیده انگلیسی نیز می باشد.

اساتید و پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی می توانند مقالات خود را با رعایت شیوه نامه نگارش مقاله از طریق سامانه مجله به آدرس https://armp.journals.ikiu.ac.ir/ جهت چاپ ارسال نمایند.

 

عنوان نشریه

پژوهش های پیشرفته در گیاهان دارویی

مخفف عنوان نشریه

ARMP

آدرس سامانه نشریه

https://armp.journals.ikiu.ac.ir/

پست الکترونیکی نشریه

armp@armp.journals.ikiu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر بهور اصغری

سردبیر

دکتر احمد جعفری

کشور محل چاپ

ایران

ناشر

انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرمت

الکترونیکی

شاپای الکترونیکی

2980-9797

قابل دسترسی از

دسترسی آزاد (OA)

ضریب تأثیر

 

درصد پذیرش مقالات

 

وضعیت چاپ

الکترونیکی

نوبت‌های چاپ

فصلنامه

زبان مجله

فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه  تخصصی

گیاهان دارویی

نوع مجله

علمی

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات

بلی

نمایه شده:

 

نوع  داوری

داوری بسته با حداقل 2 داور

زمان داوری

به طور متوسط 4 هفته

مجوز

CC BY

نرم افزار تشخیص سرقت ادبی

همیاب

نوع انتشار

رایگان