نمایه نویسندگان

ا

 • اصغری، بهور مطالعه محتوای فیتوشیمیایی و خواص آنتی‌اکسیدانی زعفران برداشت شده از چهار منطقه ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 65-75]
 • امینی، سونیا بررسی تنوع فیتوشیمیایی بین برخی ژنوتیپ ها و اندام های مختلف گل ماهور در شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 49-64]

ب

 • بهادری، میر بابک مروری بر ترکیبات فیتوشیمیایی و اثرات فیتوفارماکولوژیکی گیاه دارویی جاشیر‏(‏Prangos ferulacea)‏ [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]

ح

 • حسینی پژوه، خسرو بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاهان زیره سبز و زنجبیل به ‌صورت مجزا و توأمان بر رده‌های ‏سلولی‎ ‎سرطان پستان ‏MDA-MB-231‎‏ و ‏MCF-7‎‏ ‏ [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 37-48]
 • حضرتی، سعید تأثیر روش های مختلف استخراج بر متابولیت ها و خواص بیولوژیکی بذر گیاه چویل Ferulago angulate [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-10]

خ

 • خرمی، آرش مروری بر ترکیبات فیتوشیمیایی و اثرات فیتوفارماکولوژیکی گیاه دارویی جاشیر‏(‏Prangos ferulacea)‏ [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]

ر

 • رئیسی منفرد، اسماء بررسی ویژگی های اکولوژیکی و تأثیر آن بر عملکرد اسانس برخی از اکوتیپ های مریم گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.) در استان هرمزگان [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 11-24]

ص

 • صدیقی، فرزانه تأثیر روش های مختلف استخراج بر متابولیت ها و خواص بیولوژیکی بذر گیاه چویل Ferulago angulate [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-10]

ع

 • عبدالله، مهدیه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاهان زیره سبز و زنجبیل به ‌صورت مجزا و توأمان بر رده‌های ‏سلولی‎ ‎سرطان پستان ‏MDA-MB-231‎‏ و ‏MCF-7‎‏ ‏ [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 37-48]
 • عبدالله نژاد، حسین مروری بر ترکیبات فیتوشیمیایی و اثرات فیتوفارماکولوژیکی گیاه دارویی جاشیر‏(‏Prangos ferulacea)‏ [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 25-35]

ف

 • فتاحی، محمد بررسی تنوع فیتوشیمیایی بین برخی ژنوتیپ ها و اندام های مختلف گل ماهور در شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 49-64]

م

 • مرادی، نوازاله بررسی ویژگی های اکولوژیکی و تأثیر آن بر عملکرد اسانس برخی از اکوتیپ های مریم گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.) در استان هرمزگان [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 11-24]
 • مفاخری، سودابه مطالعه محتوای فیتوشیمیایی و خواص آنتی‌اکسیدانی زعفران برداشت شده از چهار منطقه ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 65-75]
 • ملائی، سعید تأثیر روش های مختلف استخراج بر متابولیت ها و خواص بیولوژیکی بذر گیاه چویل Ferulago angulate [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-10]

ن

 • ناظمیه، حسین بررسی تنوع فیتوشیمیایی بین برخی ژنوتیپ ها و اندام های مختلف گل ماهور در شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 49-64]

ی

 • یاوری، علیرضا بررسی ویژگی های اکولوژیکی و تأثیر آن بر عملکرد اسانس برخی از اکوتیپ های مریم گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.) در استان هرمزگان [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 11-24]