مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان بیماری‌های تنفسی در طب سنتی ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-16

10.30479/armp.2023.18198.1007

حسن فلاح حسینی؛ اقبال جاسمی؛ مهدی صابری؛ محمدرضا قلی بیکیان؛ بهزاد فروتن


بررسی برچسب برخی از فرآورده‌های گیاهی دارویی در بازار دارویی ایران با نگاه به کاربردهای درمانی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-8

10.30479/armp.2023.18362.1009

فرناز منجم زاده؛ علیرضا حسنی علی آباد؛ محمد رضا افشار مقدم


بررسی و تعیین الگوی صادراتی گیاهان دارویی ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 9-22

10.30479/armp.2024.19307.1020

سجاد قریشی؛ شیوا غزنوی؛ حامد اکبرپور؛ سید شهاب میرباقری


ارزیابی متابولیت‌های ثانویه در شکرتیغال چندجنسی (Echinops polygamous) و شکرتیغال آیشی (E. tenuisecta) و فعالیت دگرآسیبی در آنها

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-25

10.30479/armp.2023.18215.1008

گودرز طهماسبی؛ عذرا عطائی عظیمی؛ بابک دلنواز هاشملویان؛ مجتبی یوسفی راد؛ نسترن جلیلیان


تأثیر ورمی کمپوست و کود گاوی بر خصوصیات فیزیولوژیکی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 37-48

10.30479/armp.2023.18777.1014

داود بخشی؛ ریحانه استاد ملکرودی؛ مجید مجیدیان


تأثیر دگرآسیبی عصارۀ آبی و الکلی اندام‌های هوایی چای سبز بر مراحل رشدی علف هرز تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 49-60

10.30479/armp.2023.18861.1017

هانیه محسنی فاضل؛ حمید دهقان زاده؛ کریم نوزاد نمینی؛ حسین حسینی